Waste management expedition to Ämmässuo plant
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus:
- 200 ha laaja alue, toiminta alkanut 1987 // 200 ha wide area, operations started in 1987
- Pohjoismaiden suurin yhdyskuntajätteen kattopaikka, nykyaikaiset kaatopaikkarakenteet // It is the largest integrated waste landfill site in the Nordic region.
- kaasunkeräysjärjestelmä ja voimalaitos kaatopaikkakaasulle // Gas collection & recyling and powerplant onsite
- biojätteen kompostointilaitos // Bio-waste composting facility
- orgaanisesti pilaantuneiden maa-ainesten käsittelylaitos // Organically contaminated soil is treated also onsite